Замерване и анализ състоянието на растер валове (анилокси), клишета, валове за рото гравюра

Замерването се извършва с електронен микроскоп на Sorpin.

Измерването с електронен микроскоп допълнително дава информация за –  линиятаурата на вала, обем на клетката, нейната дълбочина и ширина, размер на стената на клетките, ъгъл на гравираните клетки, дебелина на стената, 3D визуализация за състоянието на вала.

Допълнително чрез системата URMI се извършва симулация на реалния пренос на растер вала (анилокса).