Четири стъпки към флексопечат с по-добро качество

razlika-vav-fleksopechata

За по-добро качество на флексопечат можете да спазвате четири стъпки, които се отнасят за избора и поддръжката на вашите анилоксови валове.

Изберете точната линеатура

Спецификациите на анилоксовите валове се явяват съществен фактор, тъй като влияят на качеството на печат. Целта е винаги да се ползва възможно най-финия анилоксов растер, без да се губи необходимата плътност на цвета. По-високата линеатура ще осигури по-точно разпределение на мастилото, което е решаващо при процеса на печат. Линеатурата определя общия брой мастилени точки, които ще се нанесат върху плаките. По-големият брой линии определя повече клетки, по-плътно една до друга. По-малките точки съхнат по-бързо, не се разливат и правят образа по-ясен при изпълнението на процесите.

При избора на линеатурата за изпълнение на даден процес практическото правило е линеатурата на растер вала (анилокса) да бъде поне пет пъти по-голяма от растера на клишето. Това съотношение позволява клетъчните стени надеждно да
поддържат печатната точка на клишето и да не позволяват неконтролируемото и намастиляване. Линеатурата се определя в зависимост от обема на клетката, ако например за по-плътен (щрихов) печат е необходим обем 8 cm3/ m2, линеатурата на
анилокса е около 400 линии за инч (LPI). За да определите оптималния обем за избраната линеатура, използвайте предоставяната от нас таблица за обеми (за контакт, по-долу).

Единственият недостатък при по-голяма линеатура е намаляването на размера на клетката, при което става по-трудно да се постигне подходящия обем на клетката с цел да се постигне правилната плътност на цветовете.

На фигурата: в ляво Отпечатано с 6о° HEX, в дясно отпечатано с Maxflo+ Печат с висока разделителна способност и още по – великолепен контраст на изображението.

Поддържайте равномерен обем

Поддържането на равномерен обем е от решаващо значение за възпроизвеждането на цвета. Ключът към поддържането на равномерен слой мастило върху печатните клишета са вида и качеството на гравиране на анилоксовия вал.

Дебелината на мастиления филм се явява обемът на мастилото, прехвърлено върху клишетата и това определя устойчивостта на цвета и качеството на печат. Най-добър печат винаги се постига с най-устойчивия и най-тънък слой мастило (при една и съща плътност на цвета). Ако обемът не достига, цветът не е достатъчно плътен. От друга страна, прекаленото количество мастило води до зацапване на печата и твърде голямо нарастване на точката (dot gain).

За да се постигне идеалното количество мастило за трансфер върху субстрата (материала за печат), трябва да се разгледат няколко фактора. Основни примери за такива фактори са видът и вискозитетът на мастилото, вида на използваните клишета и различните видовете материали (субстрати). За да се контролират, обаче непрекъснато цвета и качеството на печат, от решаващо значение е равномерното гравиране на вала. Основен фактор, влияещ на трансфера на мастилото от анилоксовите клетки, се явяват самите клетки.

Формата на клетките и геометрията на гравиране имат
значение за качеството на анилоксовия трансфер на мастилото. За да се гарантира равномерна дебелина на мастиления филм, спецификациите на анилоксовия вал трябва да са в рамките на около 30 процента за съотношението на дълбочината към отвора. Това ще позволи добро и ефективно отделяне на мастилото от анилоксовите клетки към клишето за печат.

Колко дълбоки и широки трябва да са клетките на анилоксовия вал се изразява чрез съотношението на дълбочината към отвора. Например при дълбочина на клетките 30 µ и ширина 100 µ съотношението на дълбочината на клетките към отвора е 30 процента. Съотношение на дълбочината на клетките към отвора от 30 процента позволява трансфер на 20 процента от обема. Ако дълбочината на същите клетки е 40 µ, съотношението на дълбочината към отвора е 40 процента. Такава клетка може да прехвърли 18 процента от съдържанието. Накратко, при даден растер, колкото по-дълбока е клетката, толкова повече намалява процента на мастилото, прехвърлено върху плаката. Препоръчва се по възможност да се използват съотношения на дълбочината към отвора в диапазон от 30 до 35 процента.

Геометрия на клетката

Как да определим какъв вид гравиране да се използва за анилоксовия вал? Както е показано по-долу, не само обемът на анилоксовия вал е определящ. Видът на гравирането се определя по-скоро като функция на геометрията на клетката на анилоксовия вал, която определя точно колко мастило се прехвърля върху печатното клише.

При избора на геометрията на клетката трябва да се изхожда от дебелината на мастиления слой. В таблицата по-долу е дадена примерна схема как да се постигне слой мастило с една и съща дебелина при използване на два различни обема. Какъв е резултатът? Почти еднакви плътност на цвета и нарастване на точките (dot gain).

AniloxПлътност2%25%50%
1000 LPI x
3.5cm³/m²
1.45185377
750 LPI x
3.0cm³/m²
1.45195579
Фиг.1 Как може вал с обем от 3.5cm³/m² да доведе до почти същия резултат като
такъв от 3.0cm³/m²? Валът с 1000 lpi линеатурата е с по-дълбоко гравиране и
освобождава по-малко от съдържанието. Това води до същата дебелина на филма
върху печатната плака, като този от 750 с по-малък обем, тъй като по-плитките
клетки отделят повече от съдържанието си. Това се дължи на това, че по-плитките
клетки позволяват по-ефективен трансфер на мастилото.

Ако даден печатар използва постоянни съотношения на дълбочината към отвора за постигане на всякакъв желан обем, върху печатното клише ще се постига прехвърляне на един и същи процент мастило. В резултат на това ще бъде много по-лесно да се определя какви валове да използва при всяка нова задача за печат.

От друга страна, използването на различни или прекалено високи съотношения на дълбочината към отвора ще доведе и до други нежелани ефекти освен проблем със съвпадението на цветовете. Дълбокото гравиране е неравномерно, стените на клетките са неравни и възникват редица други променливи фактори, които силно намаляват възможността да постигнете равномерен (повтаряем) процес на печат.

Правилният избор на линеатура с подходящи съотношения на дълбочината към отвора осигурява равномерна геометрия на клетките. В този случай стените на клетките са по-равномерни и осигуряват гравиране, което е по-дълготрайно. Това води до по-равномерен печат и по-висока устойчивост на нараняване. Освен това почистването на анилоксовия вал със съотношение на дълбочината към отвора поне 40 % е по-лесно.

Новите технологии за лазерно гравиране позволяват разработване на нови начини на гравиране, за по-добър трансфер на мастилото и постоянен обем мастило при същия растер или по-висок. Причината за това е възможността за гравиране на клетки с по-добра и по-ефикасна форма, водеща до по-ефективно отделяне на мастило.

Фиг. 2 Шестостенно гравиране при 60° (ляво) и MaxFlo+ гравиране (дясно)

На Фигура 2 са показани два различни начини на гравиране на валове с еднакъв обем и съотношения на дълбочината към отвора. Отляво е показана стандартна 60 градусова шестостенна клетка. Ако при печат, растерните точките са по-малки от отвора на тази клетка, то с новата геометрия на клетката (като тази на MaxFlo+ отдясно) може да увеличи стабилността на клишето. Броят на хоризонталните редове на растера се увеличава с около 40 процента. За да се поддържа подходящо съотношение на дълбочината към отвора обаче, може да се намали броят на вертикалните редове. В резултат на анилоксовия вал има почти същия брой клетки, но се осигурява достатъчно устойчивост на клишето при ниския процент растер.

Адекватна поддръжка

Решаващо за максималното използване на анилоксовите валове е прилагането на схема за профилактична поддръжка. Това означава не само да се организира щателно почистване на валовете след всяка употреба, а и проверка на съществените им характеристики. Чистотата на анилоксовите валове е от решаващо значение.
Замърсени или запушени клетки могат да нарушат резултата при печат, тъй като се намалява обема на клетките и се стига до неравномерен цвят или нежелани ефекти на отпечатаното изображение.

За да се гарантират постоянни резултати е необходимо редовното почистване. Правилното почистване и поддръжка ще съхранят първоначалните характеристики на анилоксовите валове и ще удължат живота им. Задължително е при връщане на анилоксов вал в склада да се опишат евентуални наранявания и замърсявания.
Трябва да се измери обемът и данните се записват, за да знае предпечатния отдел, че валът е 100% готов за изпълнение на следващия процес.

Ако вземате необходимите предпазни мерки и поддържате строга схема на почистване, ще установите съществено удължаване на живота на анилоксовите си валове.

Ако имате нужда от допълнителна информация свързана с горепосочените от нас препоръки, моля свържете се с нас:

Тел.: 0882/ 098 762
Тел.: 0899/ 133 211
Тел.: 0882/ 820 619
E-mail: sales@polychrome.info
Facebook: https://www.facebook.com/Polychromelaserclean

За интересни статии, свързани с дейността ни, може да разгледате нашата Блог страница.