Примарната дејност на Полихром Лазер е ласерско чистење на растерски ваљаци со најновата генерација на ласери од Inelmе – I-LAC.

Inelme е фирма, која преку непрекинати иновации ги создава најдобрите системи за чистење на растерски ваљаци.

Се нудат и многу решенија во флексографското печатење, како:

  • системи за контрола на вискозноста на мастилата
  • миксери и др.

Дополнително, можеме да предложиме изработка на нови растерски ваљаци или поправка, печатарски ракави, гумени ваљаци како и хемикалии за секојдневно чистење на растерски ваљаци по работењето со водни мастила, алкохолни и UV.